2019-2020 m.m. PUPP, VBE ir įskaitos tvarkaraščiai
Parašyta 2019 rugsėjo 04 d.


2019 m. rugpjūčio 29 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino 2019-2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, valstybinių brandos egzaminų ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius. Rengiant tvarkaraščius buvo atsižvelgta į mokinių poreikius, ugdymo proceso mokyklose trukmę, mokyklų patalpų ir mokytojų užimtumą, egzaminuojamo dalyko specifiką, egzamino struktūrą, trukmę, paklausą, naudojamas technologines priemones, žmogiškuosius išteklius, bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas datas (pagal galimybes stengėmės atsižvelgti į stojančiųjų ir į užsienio šalių aukštąsias mokyklas poreikius), pasirengimo egzaminams, egzaminų vykdymo ir darbų vertinimo procesų tarpusavio dermę, galimybes pateikti vertinimo rezultatus, besirenkančiųjų skaičių, rinkimosi kitimo tendencijas.

Žiūrėti čia:
VBE

https://www.nec.lt/failai/8310_2019_Lt_tvarkarastis.pdf/
PUPP:

https://www.nec.lt/failai/8311_PUPP_isakymas.pdf/