2019–2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
Parašyta 2020 balandžio 11 d.


2020 m. balandžio 10 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino atnaujintus 2019-2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, valstybinių brandos egzaminų tvarkaraščius.

Žiūrėti čia:

/Valstybiniai brandos egzaminai/