II-okų ateities planai
Parašyta 2022 birželio 14 d.

II - ų klasių mokiniai dalyvavo anoniminėje apklausoje „II-okų pasirinkimai baigus II-ą klasę" ir „II-okų pasirinkimai baigus gimnaziją". Apklausoje dalyvavo 54 II klasių mokiniai (iš 64).

II-okų buvo klausiama, ką jis/ji planuoja veikti pabaigęs/- usi II klasę: ar mokytis gimnazijos III-ioje klasėje, ar rinktis mokymąsi profesinėje mokykloje. Šios dienos pasirinkimu 94 proc. respondentų planuoja mokytis gimnazijoje ir 6 proc. - mokslą profesinėje mokykloje.

II-okų buvo paprašyta pažvelgti į ateitį ir pasvarstyti, ką veiks pabaigę gimnaziją. 63 proc. antrokų planuoja studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, 12 proc. - užsienio aukštosiose mokyklose, 10 proc. mokinių žada įsilieti į darbo rinką, ieškoti savęs ir tik tada įgyti profesiją. 5 proc. antrokų pabaigę gimnaziją planuoja atlikti savanorišką tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Kai kurie mokiniai yra dar neapsisprendę dėl savo pasirinkimo, todėl rinkosi kelis variantus.