II-okų planai ir veiklos jiems įgyvendinti
Parašyta 2023 lapkričio 22 d.


Šie mokslo metai labai svarbūs gimnazijos antrokams. Pavasary jie turės rinktis tolesnę mokymosi įstaigą, nuspręsti, kokius dalykus mokysis III-IV klasėse. Spalio 23-27 dienomis gimnazijos karjeros specialistė atliko tyrimą, kuris parodė, kad visi II-okai planuoja likti mokytis gimnazijos III-ioje klasėje. Pabaigę gimnaziją 94 proc. mokinių planuoja siekti aukštojo išsilavinimo Lietuvoje, 26 proc. dar nėra apsisprendę (pasirinkimų procentas neatitinka įprastinio 100%, nes kai kurie mokiniai neapsisprendę, tad rinkosi kelias veiklų galimybes).

Lapkričio 13 d. su gimnazijos antrokais susitiko ir užsiėmimus vedė Užimtumo tarnybos prie LR SADM Šiaulių jaunimo užimtumo skyriaus specialistės Živilė Žostautienė, Valdonė Reizgevičienė ir Adriana Jazukevičiūtė. Užsiėmimų, kurie truko dvi pamokas, temos buvo „Profesinis apsisprendimas”, „Socialinės tapatybės paieška“. Dėkojame specialistėms už bendradarbiavimą, idėjų palaikymą įgyvendinant profesinį veiklinimą Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokiniams.

Klasės valandėlių metu su karjeros specialiste diskutuota apie profesijos pasirinkimą lemiančius veiksnius, dažniausiai daromas profesijos rinkimosi klaidas ir motyvus. Buvo pristatytos mokslų studijų sritys, studijų programos ir apžvelgta, kokių gebėjimų, akademinių dalykų ir žinių reikia kiekvienam individualiam pasirinkimui. Mokiniai atliko savęs pažinimo, profesijos tinkamumo testus.