Pradžia Informacija Paslaugos Darbo grupė Darbo laikas Kontaktai2024 gegužės 20 
 
Meniu
Naujienos
Sąvokos
Dokumentai
Testai
Informacija apie specialybes
Pasirengimas studijoms
Aukštosios mokyklos
Profesinės mokyklos
Studijos užsienyje
Galimybės jaunimui
Darbo paieška
Elektroniniai leidiniai
Bibliotekėlė (103 kab.)
Vadovas tėvams
Karjeros planai
Veiklos planas
UK integravimas
LAMABPO 2024 m.
Atmintinės
Kviečia
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

Antano Mikalajūno informacijos centras

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.smm.lt

www.aikos.smm.lt

www.lmnsc.lt

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Nacionalinė švietimo agentūra
Paslaugos

 

Bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose numatyta ugdyti aktyvų žmogų, kuris būtų savarankiškas, turintis gebėjimų formuoti savo profesinę karjerą, asmenybę. Todėl profesinis orientavimas, mokinių karjeros planavimas yra viena iš prioritetinių J.Graičiūno gimnazijos veiklos sričių. Mokykloje siekiama sukurti efektyvią, diferencijuotą profesinio orientavimo sistemą, užtikrinti, kad mokiniams būtų lengvai prieinama informacija karjeros planavimo klausimais.

 

Paslaugos

  Teikiamos: moksleiviams, jaunimui, pedagogams, mokinių tėvams bei kitiems miestelio bendruomenės nariams ieškantiems darbo, kurie nori pasirinkti ar keisti profesiją, kelti kvalifikaciją, tobulinti profesines žinias.

  • Klientams leidžiama naudotis internetu profesinio informavimo tikslais;
  • Klientai supažindinami, kaip naudotis AIKOS duomenų baze;
  • Klientai supažindinami, kaip naudotis turimais spausdintiniais leidiniais;
  • Klientams patariama, kuriuose spausdintiniuose leidiniuose jie gali rasti dominančią informaciją;
  • Klientai supažindinami, kaip naudotis turima VAIZDO medžiaga;
  • Klientams patariama, kokioje VAIZDO medžiagoje jie gali rasti dominančią informaciją;
  • Klientai supažindinami, kaip naudotis turima informacija elektroninėje laikmenoje;
  • Klientams patariama, kur rasti juos dominančią informaciją elektroninėje laikmenoje ir kt.
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2018-2023 Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

158675 Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos Profesinis orientavimas Unikalių apsilankymų