Pradžia Informacija Paslaugos Darbo grupė Darbo laikas Kontaktai2024 gegužės 20 
 
Meniu
Naujienos
Sąvokos
Dokumentai
Testai
Informacija apie specialybes
Pasirengimas studijoms
Aukštosios mokyklos
Profesinės mokyklos
Studijos užsienyje
Galimybės jaunimui
Darbo paieška
Elektroniniai leidiniai
Bibliotekėlė (103 kab.)
Vadovas tėvams
Karjeros planai
Veiklos planas
UK integravimas
LAMABPO 2024 m.
Atmintinės
Kviečia
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

Antano Mikalajūno informacijos centras

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.smm.lt

www.aikos.smm.lt

www.lmnsc.lt

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Nacionalinė švietimo agentūra
Informacija

·  Galvojate kokią  pasirinkti profesiją?

·  Kur studijuoti?

·  Kokių gebėjimų reikia Jūsų pasirinktai profesijai?

Visa tai ir dar daugiau sužinosi užsukęs į gimnazijos A. Mikalajūno Informacijos centrą.

 

Ugdymo karjerai tikslas:

  • išmokyti mokinius planuoti ir valdyti savo karjeros plėtotę, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą principą, sudaryti mokiniams galimybę plėtoti bendruosius gebėjimus, susipažinti su darbo rinkos pokyčiais ir atrankos kriterijais, ugdyti ir tobulinti jaunuolių karjeros planavimo bei gyvenimo įgūdžius (pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, bendravimą, iniciatyvumą, verslumą, atsakomybę, organizuotumą ir kt.), siekiant užtikrinti sėkmingą jų socializaciją ir prisitaikymą prie visuomenėje vykstančių pokyčių.

  Ugdymo karjerai pagrindiniai uždaviniai:

  • Padėti mokiniams pažinti save, savo pomėgius, gebėjimus ir galimybes taikant savianalizės testus;

  • Siekiant teigiamų rezultatų pasirenkant profesiją - išmokyti mokinius rasti pačią naujausią informaciją apie šalies švietimo sistemą, mokymosi ir įsidarbinimo galimybes; išmokyti rasti informaciją apie profesijas bei darbo rinką, apie kvalifikacijas, kvalifikacijos tobulinimo ir persikvalifikavimo galimybes bei tvarką;

  • Išmokyti mokinius rengti individualius karjeros planus ir, juos derinant su tolesnio mokymosi galimybėmis, padėti mokiniams įgyti profesinės karjeros planavimo gebėjimus; ugdyti mokinių karjeros kompetencijas integruojant ugdymą karjerai artimiausiose karjerai pamokose laikantis prieinamumo, nešališkumo, individualizavimo, paslaugų kokybės, laisvo pasirinkimo ir asmeninės atsakomybės už karjeros sprendimus principų;

  • Susieti mokymąsi su praktika, susitinkant su įvairių profesijų specialistais;

  • Apibendrinant sukauptą medžiagą ir praktinius darbus, įvertinti rezultatus.

Siekiamas rezultatas:

Klientai gaus informacijos apie specialybes ir darbo rinką, pasitikrins savo pasirinkimą, pamatys profesijų perspektyvas, sužinos kokių žinių, gebėjimų, įgūdžių ir charakterio bruožų reikia atitinkamai profesijai, kokios galimybės tobulėti.

 MALONIAI KVIEČIAME APSILANKYTI

 

 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2018-2023 Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

158654 Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos Profesinis orientavimas Unikalių apsilankymų