Pradžia Informacija Paslaugos Darbo grupė Darbo laikas Kontaktai2024 gegužės 20 
 
Meniu
Naujienos
Sąvokos
Dokumentai
Testai
Informacija apie specialybes
Pasirengimas studijoms
Aukštosios mokyklos
Profesinės mokyklos
Studijos užsienyje
Galimybės jaunimui
Darbo paieška
Elektroniniai leidiniai
Bibliotekėlė (103 kab.)
Vadovas tėvams
Karjeros planai
Veiklos planas
UK integravimas
LAMABPO 2024 m.
Atmintinės
Kviečia
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

Antano Mikalajūno informacijos centras

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.smm.lt

www.aikos.smm.lt

www.lmnsc.lt

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Nacionalinė švietimo agentūra
Ugdymo karjerai projekto pristatymas gimnazijos bendruomenei

Karjera – tai darbo ir mokymosi patirtis. Profesinės karjeros planavimas yra procesas, kuris prasideda vaikystėje ir tęsiasi visą gyvenimą. Ugdymas karjerai yra neatsiejamas nuo asmenybės, todėl kiekvienas jaunuolis turėtų žinoti, kuo nori būti, kokią profesiją pasirinkti, kaip to siekti dabar ir ką būtina padaryti ateityje. Planuojant profesinę karjerą kiekvienam jaunam žmogui svarbu įvertini savo galimybes, atskleisti savo interesus, poreikius ir išsiaiškinti, kurie iš jų yra svarbiausi. Pažinus save, reikia pažinti profesiją, kad nustatytume, ar galimybės atitinka profesijai keliamus reikalavimus.

Karjeros ugdymui reikalingos labai įvairios darbo ir mokymosi veiklos. Nuo 2012m. rugsėjo mėn. Kelmės J. Graičiūno Gimnazija dalyvauja Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr.VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002. Projekto veiklomis siekiama sukurti ir išplėtoti nuoseklią, vientisą, darnią karjeros paslaugų (profesinio orientavimo) sistemą bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme, siekiama padėti mokiniams tapti sąmoningesniais ir ugdyti gebėjimą valdyti savo mokymąsi bei karjerą. Ugdymo karjerai veikloms įgyvendinti gimnazijoje sukurta Ugdymo karjerai specialistų darbo grupė. Karjeros koordinatorė – gimnazijos Informacijos centro vadovė Loreta Šuklienė.

Projekto tikslai, siekiamybės, veiklos per spalio mėn. buvo pristatyti gimnazijos bendruomenei: klasės valandėlių, tėvų susirinkimų metu, el. dieno TAMO pagalba bei informaciją skleidžiant per vietinę gimnazijos TV.

Išsamią informaciją apie projektą galima rasti ir projekto naujienas galima sekti internetinėje svetainėje www.mukis.lt.Puslapis 42 iš 42 << < 39 40 41 42
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2018-2023 Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

158684 Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos Profesinis orientavimas Unikalių apsilankymų