Pradžia Informacija Paslaugos Darbo grupė Darbo laikas Kontaktai2024 liepos 14 
 
Meniu
Naujienos
Sąvokos
Dokumentai
Testai
Informacija apie specialybes
Pasirengimas studijoms
Aukštosios mokyklos
Profesinės mokyklos
Studijos užsienyje
Galimybės jaunimui
Darbo paieška
Elektroniniai leidiniai
Bibliotekėlė (103 kab.)
Vadovas tėvams
Karjeros planai
Veiklos planas
UK integravimas
LAMABPO 2024 m.
Atmintinės
Kviečia
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

Antano Mikalajūno informacijos centras

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.smm.lt

www.aikos.smm.lt

www.lmnsc.lt

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Nacionalinė švietimo agentūra
2014m abitutientų tolesnė vaikla
Projektas baigėsi debatais „Priimk. Drąsink. Keiskis“

2013 sausio mėn. 25 d. J. Graičiūno gimnazija kartu su Socialinės integracijos centru pradėjo įgyvendinti projektą „Lygių galimybių akademija: Priimk. Drąsink. Keiskis“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-01-K priemonę ,,Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“.

Lygios galimybės yra viena svarbiausių šiuolaikinės visuomenės vertybių ir principų. Kiekvienas visuomenės narys, tame tarpe ir jaunimas, turi turėti vienodas galimybes (be diskriminacijos lyties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų, socialinės padėties, kilmės, kalbos atžvilgiu) siekti išsimokslinimo, karjeros, tobulintis, veikti visose politinės ir visuomeninės veiklos srityse. Diskriminacija yra žmogaus nuostatų tam tikros žmonių kategorijos atžvilgiu padarinys. Viena svarbesnių diskriminacijų, turinčių didelę reikšmę tolimesniam socialiniam ir ekonominiam žmogaus gyvenimui, yra diskriminacija dėl amžiaus darbo rinkoje. Diskriminacija darbo rinkoje pripažinta problema ne tik Lietuvoje, Europoje, bet ir visame pasaulyje.

Pagrindinis projekto tikslas – įgalinti Lietuvos mokyklų bendruomenes, darbdavius bei plačiąją visuomenę spręsti daugialypes diskriminacijos problemas, skatinti socialinį aktyvumą, kuriant lygiateisiškus santykius darbo rinkoje.

Projekto uždaviniai:
• Formuoti visuomenės teigiamas nuostatas į jauno žmogaus teises, skatinti įvairovę darbe, pagarbą ir toleranciją „kitokiems“, patiriantiems ir turintiems riziką patirti diskriminaciją.
• Įtvirtinti darbdavių integruotą požiūrį į jauną darbuotoją, įgalinti bendradarbiavimui veikti kartu.
• Skatinti mokytojus, mokinius ir tėvus priimti savo ir kitų lygiateisiškumą, plėtoti asmeninių vertybių sistemą.

Projekto naudos gavėjai - Kelmės Jono Greičiūno gimnazija, Druskininkų „Ryto“, Klaipėdos „Vėtrungės“, Ignalinos rajono, Mažeikių Merkelio Račkausko, Tauragės rajono Skaudvilės ir Raseinių rajono Ariogalos gimnazijos bei Panevėžio r. Naujamiesčio, Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ ir Šakių rajono Kriukų vidurinės mokyklos bendruomenės (mokiniai, mokytojai ir mokinių tėvai). Švietėjiškuose seminaruose dalyvaus Prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovaujami darbdaviai.

Projektas įgyvendinamas kartu su tarptautiniu partneriu „The West Midlands Creative Alliance Limited“ (Jungtinė Karalystė).

Projekto metu buvo organizuojami informaciniai bei prevencinio pobūdžio renginiai visose 10 apskričių (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus). Plačiai visuomenei pristatytas penkiolikos TV laidų ciklas. Sukurti ir nufilmuoti „tikri“ atvejai remsis asmeninėmis ir kitų žmonių patirties istorijomis Lietuvoje ir užsienyje, laikraščių ir žurnalų straipsniais, TV programomis. Tai konkrečios situacijos, kurias realiai išgyveno asmenys/veikėjai ir kuriame atsispindi faktai, nuomonės, nuostatos, požiūriai. Žiūrėti: http://integracija.info/projektas012.html

Gimnazijoje projekto veiklose dalyvavo mokiniai, mokytojai ir tėvai. II kl. mokiniams karjeros konsultantė Diana Armalienė vedė pažinimo popietę „Atrask savyje save“.

Gimnazijos mokytojai kartu su Socialinės integracijos centro psichologe Virginija Servutiene dalyvavo atviroje pamokoje „Jauku būti šalia. Padėk kitiems – padėsi sau“.

Tėveliai buvo įtraukti į paskaitą „Diskriminacijos pažinimas. Vertybių svarba šeimoje“ paskaitą skaitė integracijos centro psichologė Virginija Servutienė).

Šių metų balandžio 16 d. įvyko ketvirtoji projekto veikla - debatai „Priimk. Drąsink. Keiskis“, Juose dalyvavo 4 komandos: mokytojai, mokiniai, tėvai ir darbdaviai. Debatų tikslas – formuoti integruotą požiūrį į lygias galimybes darbo rinkoje, skatinti priimti „išskirtinumą”, drąsinti veikti, įgalinti kaitai bei stiprinti bendradarbiavimą. Dalyviams sudarytos sąlygos įvairiapusiškai ir argumentuotai apsvarstyti diskriminacijos atvejus, išskiriant vyrų ir moterų diskriminacijos dėl negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, religijos ir kt. apraiškas; argumentuotai atlikti vertybinį ir teisinį vertinimą, atskleisti teisines galimybes skųstis dėl diskriminacijos. Renginiu siekiama suvienyti mokyklas (mokytojus, mokinius, tėvus), darbdavius bendradarbiavimui plėtojant toleranciją, pagarbą žmogaus orumui, teisėms ir jo šeimai.

Debatuose dalyvavo Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Užsienio ryšių ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Jonuškienė, Jungtinės Karalystės organizacijos CREATIVE ALLIANCE atstovė Denise Harrison, projekto „Lygių galimybių akademija: Priimk. Drąsink. Keiskis“ vadovė Aida Adeikienė, projekto „Lygių galimybių akademija: Priimk. Drąsink. Keiskis“ karjeros konsultantė Diana Armalienė. Debatus moderavo Sergejus Staponkus.
Susipažįstame su policininko profesija

Kovo 27d. gausus būrys II – IV kl. gimnazistų dalyvavo Kelmės policijos komisariato surengtame atvirų durų dienos renginyje, kurio metu galėjo išsamiai susipažinti su policininko profesija. Mokiniams buvo pristatytos mokymosi alternatyvos, stojimo sąlygos, mokymosi ir darbo privalumai, įsidarbinimo galimybės, valstybės suteikiamos garantijos.

Su mokiniais bendravo Kelmės rajono policijos komisariato viršininkas Robertas Jagminas, vyresnioji specialistė Irma Kriščiūnienė, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato personalo skyriaus viršininkas Gintautas Jauga, Klaipėdos policijos mokyklos ir MRU studentai.


Gimnazistai dalyvauja ŠVK paskaitose aklualiomis temomis

Vasario 4d. gimnazijoje lektorės iš Šiaurės Lietuvos kolegės – Kristina Budrytė ir Eglė Šimkevičienė susitiko su III ir IV klasių gimnazistais.

III kl. mokiniams Teisės katedros vadovė E. Šimkevičienė skaitė paskaitą „Moksleivi, aktyviai dalyvauji socialiniuose tinklapiuose? Jūsų komentarai internete - Temidės akiratyje!".

IV kl. mokiniai su Šiaurės Lietuvos kolegijos Studijų skyriaus vadove K. Budryte mokėsi planuoti laiką, klausydami paskaitos „Visą laiką skiriu mokyklai! Netiesa - planuok laiką!".

Ateityje, tęsdami bendravimą su Šiaurės Lietuvos kolegija, planuojame kviesti lektorius bendrauti su mokiniais ir kitomis aktualiomis šiuolaikiniam jaunimui temomis, pvz.: „Įsitvirtinimas aplinkoje: būsiu mandagus ir aktyvus“, „Susipažinkime su žodynu kitaip “ir kt.


Kaip tapti kariu

Sausio 15 d. gimnazijoje vyko III-IV klasių mokinių susitikimas su kariais savanoriais: Teodoru Jacku, Ernestu Rimša, Justina Paulauskaite, Gvidu Mamonovu, Vilhelmu Bušu.

Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų 6-osios rinktinės 605 kuopos vadas kapitonas Tadas Kavaliauskas papasakojo apie savanoiavimo galimybes krašto apsaugos savanorių pajėgose, pristatė vaizdo medžiagą apie savanorių kasdienybę.

Šiaulių teritorinio prievolės ir komplektavimo skyriaus vyresnysis specialistas kapitonas Eldaras Gulys pateikė informaciją apie Lietuvos kariuomenę, pristatė salygas, kurios yra privalomos norint tapti Lietuvos kariu ir pakvietė mokinius įsilieti į Lietuvos karių gretas.

Kariūnai paliko naudingos infomacijos apie bazinius karinius mokymus, kario savanorio tarnybą, jaunesniųjų karininkų vadų mokymus ir profesinę kario tarnybą.Puslapis 38 iš 42 << < 35 36 37 38 39 40 41 > >>
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2018-2023 Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

163237 Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos Profesinis orientavimas Unikalių apsilankymų