Pradžia Informacija Paslaugos Darbo grupė Darbo laikas Kontaktai2023 lapkričio 28 
 
Meniu
Naujienos
Sąvokos
Dokumentai
Testai
Informacija apie specialybes
Pasirengimas studijoms
Aukštosios mokyklos
Profesinės mokyklos
Studijos užsienyje
Galimybės jaunimui
Darbo paieška
Elektroniniai leidiniai
Bibliotekėlė (103 kab.)
Vadovas tėvams
Karjeros planai
Veiklos planas
UK integravimas
LAMABPO 2023 m.
Atmintinė abiturientams
Kviečia
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

Antano Mikalajūno informacijos centras

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.smm.lt

www.aikos.smm.lt

www.lmnsc.lt

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Nacionalinė švietimo agentūra
II-okų planai ir veiklos jiems įgyvendinti


Šie mokslo metai labai svarbūs gimnazijos antrokams. Pavasary jie turės rinktis tolesnę mokymosi įstaigą, nuspręsti, kokius dalykus mokysis III-IV klasėse. Spalio 23-27 dienomis gimnazijos karjeros specialistė atliko tyrimą, kuris parodė, kad visi II-okai planuoja likti mokytis gimnazijos III-ioje klasėje. Pabaigę gimnaziją 94 proc. mokinių planuoja siekti aukštojo išsilavinimo Lietuvoje, 26 proc. dar nėra apsisprendę (pasirinkimų procentas neatitinka įprastinio 100%, nes kai kurie mokiniai neapsisprendę, tad rinkosi kelias veiklų galimybes).

Lapkričio 13 d. su gimnazijos antrokais susitiko ir užsiėmimus vedė Užimtumo tarnybos prie LR SADM Šiaulių jaunimo užimtumo skyriaus specialistės Živilė Žostautienė, Valdonė Reizgevičienė ir Adriana Jazukevičiūtė. Užsiėmimų, kurie truko dvi pamokas, temos buvo „Profesinis apsisprendimas”, „Socialinės tapatybės paieška“. Dėkojame specialistėms už bendradarbiavimą, idėjų palaikymą įgyvendinant profesinį veiklinimą Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokiniams.

Klasės valandėlių metu su karjeros specialiste diskutuota apie profesijos pasirinkimą lemiančius veiksnius, dažniausiai daromas profesijos rinkimosi klaidas ir motyvus. Buvo pristatytos mokslų studijų sritys, studijų programos ir apžvelgta, kokių gebėjimų, akademinių dalykų ir žinių reikia kiekvienam individualiam pasirinkimui. Mokiniai atliko savęs pažinimo, profesijos tinkamumo testus.


2023-2024m.m. įskaitų, tarpinių patikrinimų ir BE tvarkaraštis


Rugsėjo 12 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas paskelbė ĮSAKYMĄ "DĖL 2023–2024 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, TARPINIŲ PATIKRINIMŲ IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO" (2023 m. rugsėjo 12 d. Nr. V-1203) Vilnius.

Žiūrėti čia:

2023-2024 m.m. brandos egzaminų ir įskaitos tvarkaraštis

83 laidos abiturientų tolesnės veiklos


74 procentai 83 laidos abiturientų, pabaigę gimnaziją, planuoja tokiau mokytis Lietuvos mokyklose. 66 proc. – aukštosiose Lietuvos mokyklose. Septyni abiturientai studijuos Kauno technologijų universitete, šeši – Vilniaus universitete. Trys abiturientai pasirinko studijas LSMU ir trys – LSU, du – MRU, vienas abiturientąs studijuos K. Simonavičiaus universitete. VDU studijas pasirinko šeši abiturientai. Populiariausia kolegija, kaip ir 2021, ir 2022 m. – Kauno kolegija. Joje studijuos aštuoni abiturientai. Gimnazistų sulauks ir Šiaulių technologijų, Klaipėdos, Socialinių mokslų kolegijos.
Nė vienas 83 laidos abiturientas nesirinko studijų užsienyje.

8 proc. abiturientų mokysis profesinės mokyklose. Trys abiturientai mokysis Šiaulių tech. mokymo centre, po vieną Kauno karaliaus Mindaugo PRC ir Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centre. Du (3 proc.) abiturientai įsilies į savanoriškos tarnybos Lietuvos kariuomenėje gretas. Trylika (21 proc.) - įsiliejo į darbo rinką, savanorystės veiklas. Gimnazijos nebaigė vienas abiturientas.

I-okų svajonės


Balandžio 21 – 26 dienomis I-okai pildė karjeros planą. Plane jie įvardijo, kokios profesijos juos domina šiuo metu.

Pačios populiariausios: advokatas, teisininkas, policininkas, psichologas, odontologas, fotografas, programuotojas, kosmetologė, paramedikas, treneris. Yra ir norinčių tapti įmonės (savo rūbų brando) įkūrėju, socialinių medijų marketingo agentūros vadybininku, žalios architektūros architektu, iliustratoriumi, animatoriu, vargoninku, aktoriais, rašytojais, kulinarais.

Karjeros plane pirmokai surašė ateities tikslus. Atsakingai planuodamas ateitį renkiesi mokytis tuos dalykus, kurie tau patinka, domiesi profesijomis, kurios tau patrauklios. Be pačių populiariausių tikslų – gerai išlaikyti egzaminus, nebeturėti neigiamų pažymių, įgyti profesinės patirties, vasarą užsidirbti pinigų, išmokti gaminti maistą, sukurti šeimą yra ir unikalių: išleisti bent vieną knygą su savo iliustracijomis, nepamesti tikėjimo, atlaidumo ir draugiškumo, būti užtikrintam dėl savo pasirinkimo, universitete su mainų programa vykti į P. Korėją, įrengti savo sporto salę, parašyti knygą, tapti Lietuvos kartingų federacijos fotografu.

Linkime I-okams sėkmės ir nebijoti svajoti!

Atmintine 2023 metų abiturientams


Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dalijasi Atmintine abiturientams. Šiame leidinyje abiturientai gali rasti atsakymus į aktualiausius klausimus, kylančius ruošiantis brandos egzaminų sesijai bei stojimui į aukštąsias ir profesines mokyklas.
Kviečiame susipažinti. Čia:

Atmintinė 2023 metų abiturientams

Puslapis 1 iš 39 1 2 3 4 > >>
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2018-2023 Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

146771 Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos Profesinis orientavimas Unikalių apsilankymų