Pradžia Informacija Paslaugos Darbo grupė Darbo laikas Kontaktai2019 lapkričio 15 
 
Meniu
Naujienos
Sąvokos
Dokumentai
Testai
Informacija apie specialybes
Pasirengimas studijoms
Aukštosios mokyklos
Profesinės mokyklos
Studijos užsienyje
Galimybės jaunimui
Darbo paieška
Elektroniniai leidiniai
Bibliotekėlė (103 kab.)
Vadovas tėvams
Karjeros planai
Veiklos planas
UK integravimas
LAMABPO 2019 m.
Atmintinė abiturientams
Kviečia
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

Antano Mikalajūno informacijos centras

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.smm.lt

www.aikos.smm.lt

www.lmnsc.lt

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Nacionalinis egzaminų centras
2019 m. gimnazijos abiturienų tolesnės veiklos

2019m. apklausos apie ugdymo karjerai veiklas gimnazijoje ataskaita


2019 m. balandžio mėn. gimnazijoje buvo vykdoma apklausa apie ugdymo karjerai veiklas.
Apklausoje dalyvavo I - IV klasių mokiniai: 98,3 proc. I - II kl. mokinių ir 94,2 proc. III-IV kl. mokinių.

Žemiau pateikiami apklausos rezultatai.

Apklausos ataskaita I-II kl.

Apklausos ataskaita III-IV kl.

Savanorystė Kelmės jaunimo centre

2019-2020 m.m. PUPP, VBE ir įskaitos tvarkaraščiai


2019 m. rugpjūčio 29 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino 2019-2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, valstybinių brandos egzaminų ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius. Rengiant tvarkaraščius buvo atsižvelgta į mokinių poreikius, ugdymo proceso mokyklose trukmę, mokyklų patalpų ir mokytojų užimtumą, egzaminuojamo dalyko specifiką, egzamino struktūrą, trukmę, paklausą, naudojamas technologines priemones, žmogiškuosius išteklius, bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas datas (pagal galimybes stengėmės atsižvelgti į stojančiųjų ir į užsienio šalių aukštąsias mokyklas poreikius), pasirengimo egzaminams, egzaminų vykdymo ir darbų vertinimo procesų tarpusavio dermę, galimybes pateikti vertinimo rezultatus, besirenkančiųjų skaičių, rinkimosi kitimo tendencijas.

Žiūrėti čia:
VBE

https://www.nec.lt/failai/8310_2019_Lt_tvarkarastis.pdf/
PUPP:

https://www.nec.lt/failai/8311_PUPP_isakymas.pdf/

Planuojantiems studijuoti 2021m.


Lietuvos kolegijų ir universitetų direktorių konferencijų posėdžio protokolų sprendimu patvirtinti 2021m. konkursinių mokomųjų dalykų sąrašai pagal studijų kryptis.

Žiūrėkite čia:

UNIVERSITETAI:

http://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2019/07/D%C4%96L-2021-MET%C5%B2-STOJAN%C4%8CI%C5%B2J%C5%B2-%C4%AE-UNIVERSITETINES-PIRMOSIOS-PAKOPOS-IR-VIENTIS%C4%84SIAS-STUDIJAS-KONKURSINI%C5%B2-MOKOM%C5%B2J%C5%B2-DALYK%C5%B2-PAGAL-STUDIJ%C5%B2-KRYPTIS-S%C4%84RA%C5%A0O.pdf/

KOLEGIJOS:

http://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2019/08/D%C4%97l-2021-met%C5%B3-stojan%C4%8Di%C5%B3j%C5%B3-%C4%AF-kolegines-studijas.pdf/

Puslapis 2 iš 23 < 1 2 3 4 5 > >>
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2018-2019 Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

60089 Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos Profesinis orientavimas Unikalių apsilankymų